15 stycznia 2021 Pawła, Arnolda, Izydora
Reklama Heops

Informacja

dodał 6 dni temu, 2021-01-09
Informacja

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) informuję, iż odwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pasłęku zwołaną na godz. 1400 w dniu 11 stycznia 2021 r. w zdalnym trybie obradowania.

Uzasadniając odwołanie sesji informuję, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. Burmistrz Pasłęka wycofał wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Pasłęku, w związku z informacją przekazaną w dniu 7 stycznia 2021 r. przez Rzecznika Prasowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Krzysztofa Guzka. Nastąpiła zmiana strategii informacyjnej dotyczącej Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Założenia dotyczące ww. programu zostaną przedstawione organom wykonawczym gmin w ramach telekonferencji organizowanych przez Wojewodę.

Mając na uwadze powyższe nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku zwołana na godzinę 1400 w dniu 11 stycznia 2021 roku w zdalnym trybie obradowania zostaje odwołana.


 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

Marian Matuszczak


nasza2