23 lutego 2020 Romany, Damiana, Polikarpa

Koniec wakacji dla radnych

dodał 2019-08-31
Koniec wakacji dla radnych

Kończą się wakacje dla radnych rady miejskiej w Pasłęku. W piątek 6 września radni spotkają się na XI sesji rady. Będzie to nietypowa sesja podczas, której wręczone zostaną stypendia burmistrza uzdolnionym uczniom pasłęckich szkół. Ta część sesji będzie miała miejsce w sali kinowej POK. Druga część sesji tradycyjnie odbędzie się w sali rycerskiej. Poniżej porządek sesji.

jp

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XI sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 900 w dniu 6 września 2019 roku (piątek), z następującym porządkiem obrad:

 

CZĘŚĆ I w Pasłęckim Ośrodku Kultury (sala widowiskowo – kinowa)

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyznanie stypendiów Burmistrza Pasłęka uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 

CZĘŚĆ II (około godziny 1030) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 25 czerwca i 19 sierpnia 2019 r.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursów: „Najładniejsza posesja 2019” i „Aktywna, piękna i czysta wieś”.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Ocena przygotowania gminnych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2019/2020.

 

 1. Ocena realizacji przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w sezonie wakacyjnym 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/30/05 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasłęk.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (całkowite odtworzenie dwóch okien witrażowych w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Pasłęk oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka.
 11. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020 – 2024:
 1. stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie oceny kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020 – 2024;
 2. wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie oceny kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020 - 2024;
 3. przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020 - 2024;
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020- 2024.
 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Nivea   2019-08-31

Na cholere tyle punktów obrad. Wystarczy, że Napoleon powie czy za czy przeciw i tak będą głosować. Bez sensu całe te pozory i tak nie wiedzą za czym głosują.


#Mati #Nivea  2019-08-31

Dokładnie słyszałem ,że zawsze się spotykają przed sesją i Napoleon mówi co i jak głosować ...


#Bezradny#Mati   2019-08-31

Prawda niestety swieta prawda marionetki i nic poza tym szkoda wielka szkoda ludzie jak ryby bez prawa glosu


#Marta   2019-08-31

Rada pedagogiczna


#Beton trzyma się mocno   2019-08-31

Punkt 12. Zaczyna się od nowa.


#Ja#Beton trzyma się mocno  2019-08-31

dlatego tak się do tej rady pchają


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności