18 września 2019 Irmy, Stanislawa, Ireny

Koniec wakacji dla radnych

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31
Koniec wakacji dla radnych

Kończą się wakacje dla radnych rady miejskiej w Pasłęku. W piątek 6 września radni spotkają się na XI sesji rady. Będzie to nietypowa sesja podczas, której wręczone zostaną stypendia burmistrza uzdolnionym uczniom pasłęckich szkół. Ta część sesji będzie miała miejsce w sali kinowej POK. Druga część sesji tradycyjnie odbędzie się w sali rycerskiej. Poniżej porządek sesji.

jp

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XI sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 900 w dniu 6 września 2019 roku (piątek), z następującym porządkiem obrad:

 

CZĘŚĆ I w Pasłęckim Ośrodku Kultury (sala widowiskowo – kinowa)

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyznanie stypendiów Burmistrza Pasłęka uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 

CZĘŚĆ II (około godziny 1030) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 25 czerwca i 19 sierpnia 2019 r.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursów: „Najładniejsza posesja 2019” i „Aktywna, piękna i czysta wieś”.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Ocena przygotowania gminnych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2019/2020.

 

 1. Ocena realizacji przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w sezonie wakacyjnym 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/30/05 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasłęk.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (całkowite odtworzenie dwóch okien witrażowych w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Pasłęk oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka.
 11. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020 – 2024:
 1. stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie oceny kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020 – 2024;
 2. wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie oceny kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020 - 2024;
 3. przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020 - 2024;
 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2020- 2024.
 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Nivea   Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

Na cholere tyle punktów obrad. Wystarczy, że Napoleon powie czy za czy przeciw i tak będą głosować. Bez sensu całe te pozory i tak nie wiedzą za czym głosują.


#Mati #Nivea  Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

Dokładnie słyszałem ,że zawsze się spotykają przed sesją i Napoleon mówi co i jak głosować ...


#Bezradny#Mati   Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

Prawda niestety swieta prawda marionetki i nic poza tym szkoda wielka szkoda ludzie jak ryby bez prawa glosu


#Marta   Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

Rada pedagogiczna


#Beton trzyma się mocno   Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

Punkt 12. Zaczyna się od nowa.


#Ja#Beton trzyma się mocno  Ponad 2 tygodnie temu, 2019-08-31

dlatego tak się do tej rady pchają


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

20 lat powiatu elbląskiego

Pozostało3 dni

Na dzień 21 września 2019 roku zaplanowano uroczyste obchody 20 – lecia powstania...