12 maja 2021 Pankracego, Dominika, Achillesa
Reklama Heops

Medale i odznaczenia

dodał 2020-09-05
Medale i odznaczenia

W tym roku obchodzimy 30 – lecie Samorządu w Pasłęku. Z tej okazji na wniosek Burmistrza Pasłęka i Rady Miejskiej w Pasłęku przyznano medale i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju Miasta i Gminy Pasłęk. Przed uroczystym wręczeniem wyróżnień Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski wręczył pamiątkowy medal z okazji 30 lecia Samorządu w Pasłęku wicewojewodzie warmińsko-mazurskiemu Aleksandrowi Socha. Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetki wyróżnionych i odznaczonych osób.

Honorowe odznaczenia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Dariusz Barton

Pan Dariusz Barton przez niemal całe zawodowe życie związany był z instytucjami kultury i poświęcał się ochronie zabytków, w znaczący sposób wyróżnił się swoim osobistym wkładem w przedsięwzięcie mające na celu renowację średniowiecznych murów obronnych Pasłęka. Pan Dariusz Barton jest autorem wielu publikacji o charakterze badawczym, a tak że dotyczących miejskich legend i Wysoczyzny Elbląskiej. Od listopada 2016 roku pełni funkcję Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ks. Karol Dąbrowski

Odebrał święcenia kapłańskie w Krakowie w 1981 r., obecnie pełni rolę proboszcza i kustosza sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej. Podczas swojej posługi kapłańskiej uczestniczył w wielu przedsięwzięciach mających na celu propagowanie kultury polskiej. Od 2006 r. ks. Karol Dąbrowski publikuje artykuły o tematyce anielskiej i miłosierdziu Bożym. Jest kompozytorem wielu utworów i piosenek religijnych.

Pani Krystyna Janczewska

Od 2010 r. należy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, początkowo jako wiceprezes a w latach 2011-2014 jako prezes stowarzyszenia. Jest członkinią Klubu Książki oraz Klubu Poezji a od 2017 r. pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Od wielu lat bierze udział w corocznym wydarzeniu jakim jest Narodowe Czytanie.

Pan Robert Kostecki

Od 1988 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie. W latach 1989 – 2003 pełnił funkcję prezesa oraz wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Pasłęka. Jest współinicjatorem i współautorem opracowania „Pasłęk z dziejów miasta i okolic 1297-1997”.

Pan Janusz Otręba

Krajoznawca i popularyzator historii miasta Pasłęka i regionu. Jest współzałożycielem oraz byłym prezesem i wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Pasłęka. Organizator i współtwórca Jarmarku św. Bartłomieja w Pasłęku. Przewodnik turystyki kolarskiej oraz współorganizator i uczestnik wielu międzynarodowych wypraw kolarskich po krajach europejskich. Orędownik troski o zabytki Pasłęk i okolic.

Pani Ewa Skalij

Do 2007 roku pracowała w Zespole Szkół w Pasłęku jako nauczyciel fizyki. W 2009 r. została wiceprezesem Stowarzyszenia Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2010 r. założyła chór „Perełki”, który bierze udział w wielu konkursach. W 2015 r. założyła Klub Miłośników Poezji. Jest członkinią Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki, w którym pełni funkcję wiceprezesa.

Pan Tomasz Gdula

Jest architektem, któremu zabytki są szczególnie bliskie sercu. W 2019 r. został przez Starostę Elbląskiego ustanowiony Społecznym Opiekunem Zabytków. Dla miasta Pasłęk pracuje społecznie od 2013 r prowadząc działania na rzecz zachowania zabytków. Obiekty Wspomaga lokalny samorząd swoim doświadczeniem z zakresu architektury, urbanistyki i konserwacji zabytków, zapraszając do Pasłęka potencjalnych inwestorów. Dokumentuje, bada i upowszechnia dzieje miasta Pasłęk i dziedzictwa kulturowego regionu. Prowadzi stronę „Kocham Pasłęk”, gdzie publikuje materiały i fotografie o Pasłęku i okolicach. Prowadzi remont pasłęckiej wieży ciśnień a w wolnej chwili odnawia zabytkowe pojazdy.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał wyróżnienie w formie dyplomu dla Chóru Adoramus. W imieniu chóru dyplom odebrała dyrygent chóru Pani Maria Korzeniewska.

Chór „ADORAMUS” od ponad dwóch dekad uświetnia swoją twórczością wydarzenia religijne, koncerty i inne przedsięwzięcia kulturalne organizowane z myślą o mieszkańcach Miasta i Gminy Pasłęk.

Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnione zostały także członkinie Zespołu Wokalnego "Perełki": Pani Irena Krzywobłocka, Pani Anna Majecka, Pani Jadwiga Nadurska.

Honorowe odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Zasłużony dla Rolnictwa”

Pani Genowefa Dudycz

Odznaczona wieloma medalami między innymi Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pszczołami zajmuje się od ponad 30 lat. Utrzymuje ogromną pasiekę ok. 80 pni.

Pan Józef Kosacz

Prowadzi wraz z małżonką gospodarstwo rolne o pow. 19 ha., które specjalizuje się w hodowli bydła. Oprócz pracy w gospodarstwie, znajduje czas na pracę społeczną. Już trzecią kadencję jest Sołtysem Sołectwa Sałkowice. Jako Sołtys bardzo aktywnie pracuje na rzecz sołectwa.

Pan Mieczysław Smołko

Odznaczony wieloma medalami między innymi Odznaką Brązową Polskiego Związku Pszczelarskiego. Pszczoły są Jego Pasją. Poświęca im wiele wolnego czasu.

Pan Wróblewski Leszek

Prowadzi wraz z małżonką gospodarstwo rolne o pow. 22 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Posiada 36 krów. Inwestuje wszystkie możliwe środki w budowę budynków gospodarczych i modernizację istniejących.

Medale nadane przez Prezydenta RP „Za Długoletnią Służbę”

Pani Elżbieta Adrych pracę zawodową rozpoczęła w 1984 r. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku pracuje jako nauczyciel nieprzerwanie od 1990 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje. W 2005 roku uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Zainicjowała wiele projektów, które stały się tradycją Przedszkola. Chętnie angażuje w uroczystości przedszkolne i gminne. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 

Pan Eugeniusz Andrusewicz pracę zawodową rozpoczął 1 września 1971. Od 1 lutego 1998 roku do 30 grudnia 2019 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Początkowo zajmował stanowisko Inspektora, a od 2003 roku do przejścia na emeryturę pełnił funkcję Kierownika tego Referatu.

Wykazywał się dużą wiedzą fachową, zaangażowaniem i odpowiedzialnością podczas realizacji zadań mających na celu zapewnienie dbałości o stan infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. Czynnie uczestniczył w postępowaniach mających na celu pozyskiwanie dotacji na realizację inwestycji. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej przez okres 48 lat, w tym 21 lat w administracji samorządowej wyróżniony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Bożena Becmer jest nauczycielem w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku z 30-letnim stażem pracy. Jest osobą otwartą i chętną do pomocy. Podejmuje wiele zadań wykraczających poza zadania statutowe placówki. Aktywnie włącza się w organizację przedszkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz akcji charytatywnych, a także promocję placówki przedszkolnej w środowisku poprzez przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Danuta Bekiesza rozpoczęła pracę zawodową w 1981 roku. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 Pasłęku, które następnie przekształciło w Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku kucharki. Powierzone obowiązki wykonuje w sposób rzetelny i odpowiedzialny, stale zgłębiając swój warsztat pracy. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pan Mirosław Czyszejuk pracę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Państwowej Straży Pożarnej JRG w Pasłęku. W latach 2007-2017 pełnił funkcję Dowódcy JRG w Pasłęku. Czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych ratując zdrowie i mienie mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie w dniu 1 lutego 1991 roku podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, gdzie na stanowisku Inspektora ds. obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych w Referacie Spraw Obywatelskich pracuje do dnia dzisiejszego. Dzięki staraniom władz samorządowych oraz Pana Czyszejuka na terenie Gminy Pasłęk działa 7 jednostek OSP, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Obecnie Pan Czyszejuk, oprócz działań związanych z ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, wykonuje również zadania w zakresie obrony cywilnej. Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pan Patryk Kwieciński pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Od marca 2008 roku podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, gdzie od grudnia 2010 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Czynnie uczestniczył w akcjach ratowniczych w związku z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2017 roku uczestniczył m.in. w akcji powodziowej na terenie gminy Pasłęk. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej przez okres 18 lat, w tym w służbie Państwa przez okres 12 lat odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Barbara Lewandowska pracę zawodową rozpoczęła w Państwowym Przedszkolu Nr 3 w Pasłęku, gdzie pracowała do 1992 roku. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku pracuje jako nauczyciel nieprzerwanie od 2006 r. Systematycznie organizuje pomoc materialną dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Włącza się w organizację imprez przedszkolnych i miejskich, przygotowuje występy dzieci w wielu uroczystościach. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Lilla Łukaszewicz jest nauczycielem w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku z 34-letnim stażem pracy. Aktywnie włącza się w życie przedszkola uczestnicząc w organizacji uroczystości o charakterze przedszkolnym i rodzinnym. Systematycznie doskonali swoje kwalifikacje. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Agnieszka Ponichtera jest nauczycielem w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku z 25-letnim stażem pracy. Jest osobą otwartą, chętną do współpracy, buduje dobre relacje ze środowiskiem, w którym pracuje, a celem jej pracy jest dobro dziecka. Aktywnie włącza się w organizację przedszkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz akcji charytatywnych i promocję placówki przedszkolnej w środowisku poprzez przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę

Pani Małgorzata Samsel jest nauczycielem w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku z 35-letnim stażem pracy. Podejmuje liczne działania w obszarze promocji zdrowia, których efektem było otrzymanie przez Przedszkole Nr 2 w Pasłęku kilkakrotnie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Organizowała wiele imprez otwartych o charakterze rodzinnym, lokalnym, a także wielokrotnie różnorodne akcje charytatywne. Podejmuje wszechstronne działania mające na celu rozwijanie twórczości plastycznej, literackiej, muzycznej uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci. Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Pani Barbara Żukowska od września 1997 roku pracuje w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku jako logopeda-pedagog. Opracowała wiele dokumentów i narzędzi do pracy logopedycznej oraz autorskie programy terapeutyczne. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się zarówno ze współpracownikami jak i z rodzicami. Jest bardzo zaangażowana w życie placówki, wykonuje wiele prac wykraczających poza jej obowiązki pedagoga i logopedy. Inicjuje akcje promujące placówkę oraz liczne akcje charytatywne. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Żwirownia 1140 px
nasza2