7 grudnia 2021 Marcina, Ambrożego, Teodora
Reklama Heops

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny z udziałem ZS w Pasłęku.

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-10-23
Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny z udziałem ZS w Pasłęku.

Październik przyniósł ważne wydarzenie, bowiem odbył się pierwszy Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Sejmik województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych UWM. Celem spotkania było zaproponowanie przez młodych ludzi pomysłów na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W wydarzeniu online uczestniczyli uczniowie szkół średnich z całego województwa. Przedstawicielem naszej szkoły był Jakub Kozakiewicz z kl. 3b LO. Obrady otworzyła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa, a prowadziła je dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM oraz radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. W pierwszej części spotkania zabrał głos dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. W swoim krótkim wystąpieniu pt. „Czekać i narzekać czy działać” profesor starał się odpowiedzieć na pytanie – co możemy zrobić dla klimatu. W głównej części wydarzenia głos zabierali uczniowie poszczególnych szkół. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na najważniejsze problemy związane z kryzysem klimatycznym oraz postulowali możliwości rozwiązań na poziomie lokalnym oraz w wymiarze ogólnopolskim. Efektem obrad było sformułowanie apelu młodzieży.

Info. ZS Pasłęk


Żwirownia 1140 px
kocham Jarka