10 kwietnia 2020 Michala, Makarego

Na sesji o gospodarce odpadami

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31
Na sesji o gospodarce odpadami

Na sesji rady miejskiej w dniu 7 lutego 2020 roku radni podejmą sześć uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie miasta i gminy Pasłęk. Poznamy też wysokość opłat za odbiór odpadów w zależności od wielkości pojemnika. Podczas sesji burmistrz Pasłęka przedstawi informację na temat zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”. Poniżej porządek sesji.

jp

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XV sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 7 lutego 2020 roku (piątek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pasłęk w roku 2019.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w 2020 roku Gminy Pasłęk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz z wchodzących w jego skład obiektów rekreacyjnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/43/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie diet przysługujących sołtysom sołectw gminy Pasłęk i zasad ich wypłacania

 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2002 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczącej ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasłęku

 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku wniosków z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz z dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańca Pasłęka.

 29. Informacja o stanie realizacji gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”.

 30. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 31. Sprawy różne.

 32. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Żaneta   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-03

Czy to prawda , że pasłęckie firmy od 1 maja br.będą musiały sami szukać odbiorców odpadów komunalnych?


#Ruskie pokazują miejsce w szeregu   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Górnicy z "Sierpnia 80" zablokowali tory kolejowe prowadzące do Elektrowni Łaziska. To ich protest przeciwko importowi rosyjskiego węgla do Polski. - To nie jest towar zakazany na terenie Unii Europejskiej - zaznacza w programie "Money. To się liczy" Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu rozwoju. - To nie jest towar clony, którego importu możemy zakazać. Jest to regulowane zasadami wolnego rynku – zaznacza, jednocześnie przyznając, że problem niespożytkowanego, leżącego na hałdach polskiego węgla jest i dyskutuje się o nim od lat


#Dziwne#Ruskie pokazują miejsce w szeregu  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

Nie możemy zakazać ale możemy podnieść cło i to wystarczy, chyba że pisowski rząd ma jakiś wyjątkowy cel żeby wspierać Putina


#Roman#Ruskie pokazują miejsce w szeregu  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

P. Emilewicz, niezwykle urocza misjonarka realizująca pomysły p. posła Kaczyńskiego, potrafi zagadać, a nawet uwieść niejednego redaktora i wprowadzić go w maliny. Właśnie na TVN 24 oglądam reportaż, dotyczący tego faktu. A gdyby ten węgiel, zalegający hałdy, rozdać za darmo elektrowniom, hutom, koksowniom i prywatnym przedsiębiorcom i właścicielom prywatnych pieców chałupy grzejących? Koszty transportu do Pasłęka byłyby niższe, niż rosyjski "ugoł" Putin całkiem by się załamał, gdyż tylko Łaziska by mu pozostały. A hałdy znikną! Polska polityka klimatyczna pozwala na spalanie węgla.


#Swoje wiem#Roman  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Po pierwsze to coraz więcej miast podejmuje uchwały zakazujące używanie tego paliwa a po drugie dzisiaj nie możesz zaprojektować nowego domu z kotłem na EKOGROSZEK bo EKO to on ma tylko w nazwie. Czuję, że niedługo zabronią używania pelletu skoro zabraniają palić drewnem w kominkach. Chyba , ze trzeba będzie stosować kotły ECO SUPER BIO. Tyle, że taki kociołek ze sterowaniem dochodzi do 20 tysiaków a dobry pellet po tysiaku za tonę. Na większą chatę trzeba 7 ton przy nastawie 23 stopnie, to pomyśl kogo będzie stać.


#Zbyszek#Roman  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Proponuję zgłębić się głębiej w temat.


#Roman#Zbyszek  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

P. Premier uzyskał folgę w EU, jeżeli chodzi o EKO, na 35 lat Mógłby wydać rozporządzenie, by zużyć węgiel, zalegający na hałdach. Inaczej, cóż z hałdami zrobić? Na miejscu hałd, mogłoby powstać chociaż z 5 tys. mieszkań ( z obiecanych Narodowi 100 tys.) na terenach państwowych, nie samorządowych, nim tereny te deweloperzy wykupią. I elektrownie węglowe taniej opał będą miały i my maluczcy także, czyż nie? Masz inną propozycję na usunięcie hałd? Może jakiś podpalacz powinien problem załatwić? Dymu będzie tyle samo, co z mojej propozycji, a korzyści i mieszkań, jakby mniej, jedynie straty, gdyż OSP i Pożarna Straż Państwowa będą paliwo dodatkowo zużywać. A Putinowi na nosie zagramy, gdyż mniej węgla z Rosji importować wonczas będziemy.


#Bezradny   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Za śmieci dowalą i przy okazji sobie diety podniosą a tak ostatnio płakali że budżet trudny że kasy brakuje a tu proszę koryto+


#Roman#Bezradny  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Nie bądź bezradny. Zostań radnym! Pomóc Ci nie pomoże, lecz może nie zaszkodzi!?


#Nick#Roman  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Roman co znowu namalowałeś duzo czasu masz wolnego


#Xxxxxx#Nick  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Zap.ierdalaj a nie ze służbowego kompa piszesz.


#Roman#Nick  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

Tym razem wywinąłem Ci kciuk w dół. Ze trzy razy, może jedynie dwa, pisałem do Ciebie, że jestem już na emeryturze. Jestem dokładnie w tym wieku, co p. poseł Kaczyński, p. wice Sadowski i rok młodszy od p. posła Macierewicza. Oni udzielają się wciąż w czynnej polityce, ratując się przed blamażem, ja udzielam się czynnie jedynie przy komputerze, także przy przygotowaniu naturalnej karmy dla wieprzków i innych kur. Próbujesz być hejterem ( z ang. nienawistnikiem ), tak myślę. Znajdź coś pozytywnego u kogokolwiek, a poczujesz się lepiej. Zapewniam. Napisz jakąś swą wizję i poddaj ją pod rozwagę innym, ok?


#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Pasłęk Nie wyraża zgody na podwyżkę za wywóz śmieci!!! Żadnych podwyżek. Dość Radni niech się w końcu Obudzą i ogarną. Po co wy tam siedzicie?!!!


#Pytanko#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

Kogo tam zatrudniono w śmieciach, że burmistrz chce od nas więcej pieniędzy na smieci? Czyjś synek musi zarabiac krocie?


#Roman#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Jako Pasłęk... . No cóż. Może zaproponuj , miast wywozu, wynos śmieci na własną działkę, na której wykopiesz dołek o głębokości np. 30 m, wybetonujesz go, by nie było kontaktu z wodami podskórnymi, szerokość i długość dołka rozsądna, by sąsiadom nie wadził, ogródź, by chuligani nie wrzucali tam kamieni i użytych prezerwatyw, zarejestruj u Inspektora budowlanego i załóż monitoring. Do dołka własnego zalecam własny chodnik. I wonczas odmów opłaty za wywóz swych śmieci, gdyż będziesz miał zarejestrowany wynos śmieci własnych, nawet bez VAT i akcyzy. Na wszelki wypadek, kciukiem Ci nie wywijam.


#Pasłęk #Roman  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Coś ty za jeden że tak ujadasz jakbyś pozjadał wszystkie rozumy. Płacą Ci za to! Zaczynasz jak Ci Polacy co jadą do Brukseli i donoszą na własną ojczyznę. Segreguję śmieci i dbam o porządek ale uważam że podwyżka jest niepotrzebna. DOŚĆ ludzie mają opłat może niech gmina im ulży. Ale ty tego nie rozumiesz trollu prawda?!


#Roman#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

Tak mnie zatkała Twa wypowiedź, że dopiero dziś Ci odpisuję. Nie będę Ciebie od trolli wyzywał, gnomów, czy innych brudasów, bo po co? Napisz, po prostu, jakie masz rozsądne rozwiązanie na problem produkowanych, nie tylko przez Ciebie śmieci? Jeżeli podwyżki są niepotrzebne, to może raczej obniżki, przy konkretnym pomyśle? Zyskałbyś, przy jego realizacji wdzięczność Narodu, a nawet dźwięczność, w brzęczącej monecie oraz promocję do nagrody podwładnych ministrów p. posła J. Kaczyńskiego, który także za oszczędnościami i przeciwko brudom wszelakim jest.


#Jak ja nienawidzę durnoty#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Wszystko musi kosztować. Ja za ciebie z budżetu na który się składam nie chce płacić. Nie produkuj śmieci, nie będziesz płacić.


#Pasłęk #Jak ja nienawidzę durnoty  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Durnoty oczywiście masz siebie na myśli! W samo sedno. Nikt nie uchyla się od segregowania i opłat i wszyscy to robią. Uważam tylko że podwyżka jest niepotrzebna i bezzasadna. A ty jak masz za dużo kasy że się mądrzysz jest wiele potrzebę mieście. Pokaż jaki z ciebie sponsor.


#Do wyciągającego kasę z mojej kieszeni#Pasłęk   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

Chyba ci si rozum z goownem pomieszał. Kogo niby ma sponsorować? Patoli? Kogo trzeba sponsoruję i ty o tym nie wiesz.Kasiorki u mnie nigdy nie brakowało i mniemam, że nie zabraknie, chyba, że się zdrowi posypie to i forsa cieszyć nie będzie. W za śmieci płać ...a tw..a ..ć!


#Mariolka#Do wyciągającego kasę z mojej kieszeni  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

Widać żeś prostak pod każdym względem. Cóż prostak i tyle w temacie.


#Wnerwiony#Mariolka  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

To nie tylko prostak ale i cham niemyty. Słownictwo u niego jak smród z wychodka.


#Wolę być alkoholikiem#Wnerwiony  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-02

A co ty narkoman, że się zaciągasz w kiblu? Stąd takie mądrości wypisujesz.


#Mat   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

zamiast podwyzki za smieci o podadtkowac wszystkie stajenki na terenie parku jako dzilalnosc gospodarcza i w tedy szybko te niechludne oborki znikna z parku - wstyd dla miasta ze taki syf i smrod leci w kierunku parku.


#Nick   Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

A co za zadyma z byłym Bumarem kto kogo oskarża ???


#Tadeusz   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Dlaczego nie publikuje się projektów uchwał. Gdzie są konsultacje społeczne?


#Uprzejmy#Tadeusz  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

http://paslek.esesja.pl/ Pod ptaszkiem znajdziesz pliki PDF :)


#Tadeusz#Uprzejmy  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

Dzięki uprzejmy za odtajnienie projektów uchwał.


#Piss#Tadeusz  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Nauka idzie z góry,patrz na pissSejm


#Pytam kretynów kto cierpi politycy czy ludzie   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Damian Wawrzyniak to najbardziej znany polski kucharz na Wyspach. Mimo że spędził tam 15 lat, miał problemy z uzyskaniem statusu osoby osiedlonej. Teraz walczy o innych. Już wiadomo, że jego petycja trafi do brytyjskiego parlamentu.Dwa razy gotował dla rodziny królewskiej, był szefem kuchni londyńskich igrzysk, występował w programach BBC, prowadził własną restaurację w Wielkiej Brytanii. Mimo to Damian Wawrzyniak miał problemy, by uzyskać prawo stałego pobytu na Wyspach. W sierpniu 2019 r. złożył podanie o status osoby osiedlonej. Jest on potrzebny, by po brexicie móc pozostać i pracować na Wyspach. Usłyszał jednak odmowę.


#Ja z Pasłęka#Pytam kretynów kto cierpi politycy czy ludzie  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Przestań bredzić, może tam go już nie chcą.Ja nie będę płakał,a ty z jakiego powodu ryczysz?


#Polak#Pytam kretynów kto cierpi politycy czy ludzie  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Pytaj dalej kretynów, u Angoli jest ich ,,too much,,.


#Xxxx#Polak  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

"too much" znaczy: za dużo. Co chciałeś przez to powiedzieć. Myślę, że nie znasz znaczenia łów, których używasz


#Polak#Xxxx  Ponad 2 mieiące temu, 2020-02-01

Masz raję nie znam znaczenia ,,łów,, w tym miejcu.A tamtych jest tak dużo, że zbyt dużo.Miłego łikendu.


#Roman#Pytam kretynów kto cierpi politycy czy ludzie  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Kiedy złożył wniosek? Wszak wiedział chyba o umowie między przewodniczącym Rady Europy Tuskiem, i premier Wlk. Brytanii T. May? Ta umowa zabezpieczała wszystkich europejczyków, mieszkających nawet w Szkocji. Wniosek lub chociaż zapytanie trzeba było wnieść! Nie tylko do najbliższego burmistrza, lecz nawet do policjanta (dot. pytania!). Umowa Tuska z May, została poparta przez wszystkich premierów UE! Nawet naszego! Cie Florek... . Obecny premier WLK. Brytanii. Borys J. Także.


#Ryneczek   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Bazarek koło poczty ma zostać. Żadnego małpiego gaju ludzie nie chcą. Dość obłudy.


#Gorylek#Ryneczek  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Tylko małpi gaj?


#Xyz   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Wiadomo na przykład, że w wyborach bierze udział zaledwie kilka do kilkunastu procent amerykańskiej Polonii, więc bajanie o jej silnym głosie można włożyć między bajki. A politycy potrafią korzystać z tej wiedzy. Gdy chcesz się spotkać np. z radnym Chicago, sprawdzana jest twoja historia głosowań. Jeśli wynika z niej, że nie głosujesz albo co gorsza w ogóle nie zarejestrowałeś się do głosowania, możesz się spodziewać, że radny będzie miał duże problemy ze znalezieniem czasu na rozmowę z tobą. Takimi danymi dysponuje na pewno także burmistrz Fulop, co pomaga mu w rozpoznaniu, wobec jakiej grupy może pozwolić sobie na arogancję i granie twardziela, a wobec jakiej nie ma szans.


#Roman#Xyz  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Poniekąd podzielam Twoje zdanie, chociaż powinieneś także podać, każdy obywatel może napisać do radnego list i to osobisty, ze znaczkiem, a odpowiedź i to rzeczową, na swój problem otrzyma. Podpisaną niekoniecznie przez radnego, lecz przez odpowiedzialnego urzędnika. Odpowiedź ta będzie uzupełniona zdaniem, że radny interesuje się wszystkimi problemami, szczególnie swych wyborców i życzeniami wszystkiego najlepszego. Tak jest w Czikejgo i innych amerykańskich miastach.


#Pytam#Roman  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Byłeś, pisałeś, odpowiedzieli?


#Jajcarze jak za komuny   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Remont drogi wojewódzkiej nr 815 między Lubartowem i Parczewem trwał półtora roku. Choć kosztująca 236 mln złotych inwestycja została zakończona w grudniu, droga została zamknięta dla kierowców, ponieważ oficjele postanowili uroczyście przeciąć wstęgę.


#A co na to pani basia   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Andrzej Duda podpisał tzw. lex Ardanowski. Ustawa zakłada m.in. kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań. - Przepisy służą temu, by zahamować ASF. Ta ustawa na pewno nie przeszkodzi, na pewno pomoże. Ma pomóc zapanować nad tą chorobą i nie dopuścić do dramatu tysięcy Polaków, którzy już potracili swoje gospodarstwa, są bankrutami. To naprawdę bardzo groźna choroba - komentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w programie "Tłit".


#Nieobecni nie mają raxj   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

wciąż krążące mity o „dziesięciu milionach” Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście można włożyć między bajki. obecnie siła politycznego oddziaływania Polonii jest niewielka. ważnym powodem lekceważenia głosu Polonii jest fakt, że Polacy najzwyczajniej w świecie nie głosują w wyborach do wszelkich szczebli amerykańskich władz, a nawet jeśli głosują, to nie stanowią zwartego bloku wyborczego, o którego względy trzeba stale zabiegać.Warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych informacja o tym, czy ktoś wziął udział w wyborach jest jawna. Sztaby wyborcze dysponują konkretną wiedzą, kto jest zarejestrowany do wyborów, kiedy i gdzie głosował. I z tej wiedzy korzystają na co dzień. Wiadomo na przykład, że w wyborach bierze udział zaledwie kilka do kilkunastu procent Polaków


#Roman   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Tak sobie myślę, a to mi się zdarza, czy nie warto powrócić do opakowań naturalnych, jakie drzewiej bywały? Np. obecna tektura aż ocieka lakierem i innymi chemikaliami i po co? Czy jajka muszą być tylko w opakowaniach plastykowych? Może by tak, na życzenie, w torebce papierowej" O zeszytach dla dzięciątek szkolnych i przedszkolnych nawet nie myślę. Są tak kolorowane ciężkimi lakierami, że tata tornister musi nosić itd. Panie Wice Sadowski! Do dzieła! Bądź pan pomysłodawcą i przekonaj Pan p. posła Kaczyńskiego do ekologii! Tutaj trybu nakazowego trzeba, a Pana ideologiczny szef to potrafi. Występował w Sejmie, nawet poza trybem i to skutecznie!~Z trybem, tym bardziej!


#Xyz   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

„Prezydent Donald J. Trump podpisał ustawę S. 447. Ustawa S. 447 Sprawiedliwość Dla Ocalonych Bez Rekompensaty Dzisiaj (JUST) wymaga raportowania o działalności pewnych krajów w sprawie rozdzielenia aktywów z czasów Holokaustu”. Za tą lapidarną informacją kryje się akt prawny, który – mimo zapewnień znawców o braku mocy prawnej – nie należy do przyjaznych wobec Warszawy. Departament Stanu ma teraz przygotować raport o krajach, które nie dokonały restytucji mienia dla ofiar Holokaustu i Polska będzie na tej liście zapewne na pierwszym miejscu.


#Trzeba wiedzieć o czym sie pisze doopki żołędne   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Radni w Chicago zarabiają już po 115 tysięcy dolarów rocznie, a do tego w przyszłym roku mogą liczyć na kolejną automatyczną podwyżkę wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania. Większość z 50 radnych zaakceptuje podwyżkę. Tylko nieliczni zdecydują się na pozostawienie swojego wynagrodzenia na obecnym poziomie. Radny ma swoje biuro, oczywiście dodatkowo opłacane i bardzo szerokie kompetencje. Cały okręg na jego głowie.


#Mati   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Kopańskiego nie ma to w tej radzie żaden radny się nie ośmieli sprzeciwić Napoleonowi,zresztą po co ich tam tyłu siedzi?Nowy York ma 50-kilku radnych a taki mały Pasłęk?Siedzą tylko i przytakują i diety sobie podwyższają...a efektów ich pracy brak.


#Nick   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Znowu jestem rozczarowany, że nie ma fotki tego od podkuwania co slepil w ekran i mru mru mrugal. Porażka. Och radny...


#Brawo napoleon   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

zmieńcie prześcieradła na murach bo są brudne


#Koszowy   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-31

Z tego co wiem wzrost opłat za śmieci będzie nie taki duży w stosunku do podwyżek w innych miastach w Polsce.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności