26 lutego 2021 Miroslawa, Aleksandra
Reklama Heops

Nabór na stanowisko kierownika biura

dodał Ponad tydzień temu, 2021-02-14
Nabór na stanowisko kierownika biura

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 26 lutego 2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

 nasza2