7 lipca 2020 Cyryla, Estery, Metodego

Nowy budynek Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

dodał 2018-11-30
Nowy budynek Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

Zakład Rehabilitacji Leczniczej funkcjonuje w Pasłęckim Szpitalu od początku 2012 roku, rozwija się inwestując systematycznie w nowoczesny sprzęt oraz szkolenia pracowników, aby terapia prowadzona była w sposób optymalny, zarówno dla pacjentów jak i terapeutów. Od stycznia 2019 roku Zakład Rehabilitacji Leczniczej rozpocznie świadczenie usług w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Kopernika 20D.

30 sierpnia 2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim a Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”. Przedmiotem umowy było dofinansowanie kwalifikowalnych kosztów inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace budowlane rozpoczęły się pod koniec 2017 roku i trwały do końca września 2018 roku. Obecnie trwają prace polegające na wyposażeniu i doposażeniu pomieszczeń. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.443.215,00 zł i została dofinansowana w wysokości 1.690.785,00 zł.

Nowo wybudowany budynek wyraźnie poprawi warunki odbywania zabiegów. Rejestracja, szatnie i gabinety znajdują się na jednym poziomie, co jest istotne, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .Wygodne i przestrzenne gabinety, szatnie, pomieszczenie wypoczynku dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz duża i klimatyzowana sala ćwiczeń zdecydowanie podniosą standard leczenia. Wyposażenie Zakładu zostało wzbogacone o platformę balansową do oceny i treningu równowagi, która umożliwi w prosty sposób ocenić postępy pracy terapeutycznej oraz poszerzy zakres ćwiczeń leczniczych o zajęcia z wykorzystaniem biofeedbacku, co będzie miało zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych.

Prezes Zarządu

Iwona Chełchowska