7 lipca 2020 Cyryla, Estery, Metodego

Nowy rektor PWSZ

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-05-23
Nowy rektor PWSZ

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w kadencji 2020–2024

Dnia 22 maja br. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. Uczelni na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję 2020-2024.

W skład Kolegium Elektorów, zgodnie ze Statutem PWSZ w Elblągu, wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uczelni.

Profesor został wybrany jednogłośnie. Nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni (ur. 07.08.1960 r. w Elblągu) – specjalista w zakresie technologii maszyn, dyscyplina naukowa – inżynieria mechaniczna. Studia wyższe odbył na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym PG w 1995 roku.

W latach 1996-2000 kierował Oddziałem Wydziału Mechanicznego PG w Elblągu w randze prodziekana ds. kształcenia. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Elblągu (tj. od 1998 r.) pełni funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego. W latach 2002-2007 był Prorektorem ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni był Członkiem Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz jego Zespołu Roboczego. Brał udział w pilotażu poświęconym V poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, przeprowadzonym przez Fundację Rektorów Polskich (2015-2017). W latach 2016-2019 był członkiem Specjalnego Zespołu Ekspertów, powołanego przez MNiSW w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, a od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Doradczego, powołanego Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do weryfikacji projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz do opracowania programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Profesor jest także członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz członkiem zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Elblągu.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz jest laureatem Nagrody Specjalnej Prezydenta Elbląga „Za zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej oświaty i nauki”.

Prywatnie mąż Katarzyny, ojciec Justyny, dziadek Zoi i Gustawa, miłośnik muzyki klasycznej.


 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ja   Ponad miesiąc temu, 2020-05-29

Sprawdzajcie teksty przed wypuszczeniem. Ciężko się to czyta. Kilka różnych czcionek, wielkości. Jakieś pogrubienia, pochylenia, wyróżnienia, odstępy w środku zdania. Słabo to wygląda.


#Rymło mi się   Ponad miesiąc temu, 2020-05-24

Niedojadło, niedospało aż rektorem się zostało. Teraz naje się i wyśpi, inni zaś nie śpią z zawiści. Żeby w życiu sięgnąć celu, to trzeba wyrzeczeń wielu. Kto wysypia się, obżera, ten do celu nie dociera. Wiwat upór, wiwat praca, to się najczęściej opłaca!!!


#Janusz   Ponad miesiąc temu, 2020-05-23

to tero może chop se podji jok taki wygłodnioły


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności