3 marca 2021 Maryny, Kunegundy, Tycjana
Reklama Heops

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-01-22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, działając na podstawie art. 110w par. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00

w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu przy ul. Mickiewicza 43 w pokoju nr 14 odbędzie się pierwsza publiczna licytacja nieruchomości położonej w Pasłęku przy ul. Dąbrowskiego 10, stanowiącej należące do zobowiązanego Waldemara Stolarskiego prawo użytkowania wieczystego do 24.11.2088 r. działki gruntowej nr 134/1 o powierzchni 0,0105 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 283,20 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00025802/6.

Suma oszacowania wartości rynkowej nieruchomości wynosi 37.824,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28.368,00 zł.

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 3.782,40 zł poprzez wpłatę gotówki w dniu licytacji do godz. 10.30 w pokoju nr 14 pracownikowi prowadzącemu licytację lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu i przedłożenia w dniu i miejscu licytacji.

Nieruchomość można oglądać (po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę pod nr tel. 55 6115708) w terminie od 01.04.2021 r. do 14.04.2021 r. W tym samym czasie można przeglądać protokół opisu i oszacowania wartości nieruchomości wraz z operatem szacunkowym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Elblągu przy ul. Mickiewicza 43 w pokoju nr 14 (po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę pod nr tel. 55 6115708).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 611 57 08.

 


nasza2