25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

Ogłoszenie

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2019-06-07
Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Pasłęku poszukuje osoby na stanowisko:

Prezesa Zarządu.

 

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, niekaralność, korzystanie w pełni z praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, stan zdrowia kandydata pozwalający na pracę na stanowisku prezesa.

 

Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres: ul. Jagiełły 24 14-400 Pasłęk w terminie

do 12 lipca 2019 roku do godziny 14-tej.

 

Zgłoszenie winno zawierać CV, list motywacyjny, informację o sposobie kontaktu

z kandydatem /telefon, mail/ oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Artystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało12 10 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...