19 września 2021 Januarego, Konstancji, Teodora
Reklama Heops

Ogłoszenie

dodał 2019-06-07
Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Pasłęku poszukuje osoby na stanowisko:

Prezesa Zarządu.

 

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym, niekaralność, korzystanie w pełni z praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, stan zdrowia kandydata pozwalający na pracę na stanowisku prezesa.

 

Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres: ul. Jagiełły 24 14-400 Pasłęk w terminie

do 12 lipca 2019 roku do godziny 14-tej.

 

Zgłoszenie winno zawierać CV, list motywacyjny, informację o sposobie kontaktu

z kandydatem /telefon, mail/ oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Żwirownia 1140 px
nasza2