30 listopada 2020 Andrzeja, Maury, Konstantego
Reklama Heops

Ogłoszenie burmistrza

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-10-24
Ogłoszenie burmistrza

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

O PRZENIESIENIU STANOWISK PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

W PASŁĘKU POZA GŁÓWNĄ SIEDZIBĘ URZĘDU

 

 

Działając na podstawie § 24 ust. 1 – 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. z 2020 r., poz. 1758), celem  zapewnienia ciągłości pracy urzędu informuję, że od dnia 19 października 2020 r. zostały przeniesione poza główną siedzibę Urzędu Miejskiego w Pasłęku następujące stanowiska pracy:

 

 

- do Ratusza przy ul. Chrobrego 7 w Pasłęku zostały przeniesione następujące stanowiska pracy:

- Skarbnik Gminy – Bożena Adamczyk,

- ds. obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku – podinspektor Diana Stefanowska ,

- ds. wymiaru podatku od nieruchomości – podinspektor Joanna Pielech,

- ds. funduszu alimentacyjnego – specjalista Dagmara Rakowska,

- ds. ochrony środowiska – podinspektor Kamila Tuniewicz,

- ds. oświaty – podinspektor Joanna Łopacka,

- ds. budownictwa i inwestycji – inspektor Marzena Sidor,

 

 

- do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 10A w Pasłęku zostały przeniesione następujące stanowiska pracy:

- ds. gospodarki odpadami i lokalami komunalnymi – inspektor Anna Szydłowska,

- ds. gospodarki przestrzennej - młodszy referent Milena Kowalczyk,

 

a w terminie wcześniejszym zostały przeniesione stanowiska:

- ds. gospodarki odpadami komunalnymi - młodszy referent Marzena Brzozowska,

- ds. egzekucji i opłat za odpady komunalne – inspektor Malwina Weber,

 

 

Telefon kontaktowy do ww. pracowników pozostaje bez zmian: 552482001, 552482002 552482003.

 

 

 

Pasłęk, 19.10.2020 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski


LAWETA
nasza2