Reklama Heops

Podpisanie umowy na realizację robót w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku

dodał 2020-06-06
Podpisanie umowy na realizację robót w Przedszkolu Samorządowym Nr 1  w Pasłęku

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z dostosowaniem do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul.11 Listopada 8 w Pasłęku.

Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma APE-LP Sp. z o. o.

ul. Wały Piastowskie 1/1508 w Gdańsku. W imieniu Spółki umowę podpisał Pan Maciej Lurka. Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski pogratulował Pani Barbarze Rozenbajgier pozyskania wykonawcy robót i życzył aby prace przebiegały bez zakłóceń i zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. Ważne jest, aby obiekt został przygotowany do otwarcia na dzień 1 września 2020r. Zadanie bowiem ma na celu wyposażenie budynku w urządzenia i systemy oddymiające, rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zamontowanie drzwi i przegród na klatce schodowej o podwyższonej odporności ogniowej. Wydzielone zostaną klatki schodowe, z których usunięte zostaną drewniane okładziny. Koszt robót zgodnie ze umową wyniesie 397 700,00 zł brutto, termin realizacji zadania do dnia 30 sierpnia 2020 r.

0
0
0

kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk