9 sierpnia 2020 Romana, Ryszarda, Edyty

POEZJA IDZIE SZLAKIEM WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY

dodał 2019-09-01
POEZJA IDZIE SZLAKIEM WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY

Mój wiersz „Osadnicy" powstał przed laty pod wpływem opowiadań mojego taty oraz mojego teścia.  Dedykuję go osadnikom – rodakom z kresów wschodnich i Polski centralnej, którzy stworzyli po drugiej wojnie światowej w Pasłęku i na okolicznych pasłęckich ziemiach podstawy do życia i rozwoju nowym generacjom Polaków.

To ONI dźwigali na swoich barkach trud odbudowy miasta po wojennych zniszczeniach.

To ONI mieli wizję przyszłości w polskim duchu.

To ONI nauczyli nas miłości do tego miasta.

 

Moje poetyckie podziękowanie kierowane pod adresem wszystkich osadników składam symbolicznie na ręce pani Elzy Strzeleckiej, osadniczki z Wilna, która w filmie „Moje dwie miłości: Wilno – Pasłęk" pięknie zobrazowała nie tylko rzeczywistość tamtych lat, ale też uczucia towarzyszące radykalnym zmianom, jakie zachodziły w życiu osadnika.
 

„OSADNICY"

Kto w tą rozdartą ziemię
co pod wrogim stała sztandarem
wszczepił słowiańske plemię
i tchnął nowe życie i wiarę?
Ludzie pokroju mojego ojca
żądni pracy i chleba
zdecydowani do poświęceń
bo takich było ojczyźnie potrzeba.
Przybyli skromni, z nadzieją w piersi
bo w centrum Polski zostało ich serce
bo gdzieś na kresach ich pierwsze pieśni.
Po wojennej  poniewierce
znaleźli tutaj przytulny kąt.
Ziemię im dano lekką urodzajem
a gdy zebrali jej pierwszy plon
to obce miejsce stało się ich krajem
przyjęło pracę ich strudzonych rąk.
Więc rozmawiajmy z nimi o tych czasach
gdy życie tchnęli w pole, łąkę, las
w zakłady pracy, szkoły, dom kultury
stadion i kościół i obronne mury
bo bez nich tutaj nie byłoby nas
i nie byłoby tych słów na papierze
o tęsknocie, pięknie ziemi i wierze.
Autorka  Lucja Pauksztelo
córka śp Adama Świtala, osadnika z Lubelszczyzny – wieś Kozieł
synowa śp Gerwazego Pauksztelo, osadnika z Wileńszczyzny – wieś Szczerbiszki

Zapraszam na moją stronę: poezja–lucja–pauksztelo.de