21 maja 2022 Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Reklama Heops

Porozumienie pomiędzy Gminą Pasłęk i Gminą Rychliki

dodał 2022-01-18
Porozumienie pomiędzy Gminą Pasłęk i Gminą Rychliki

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego i wójta Gminy Rychliki – Zbigniewa Lichuszewskiego w sprawie podpisanego wcześniej porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego wykonywania zadań z zakresu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu Gminy Rychliki.

Zgodnie z założeniami ścieki ze wsi Jelonki, Marwica i Topolno Wielkie, po wybudowaniu w tych miejscowościach infrastruktury technicznej, będą przesyłane do przepompowni ścieków w Nowych Kusach i dalej do oczyszczalni ścieków w Pasłęku. Po opracowaniu koncepcji ekonomiczno-społecznej dla zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Rychliki podejmowane będą kolejne działania.

info. umig


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :amur

Komentarze

kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk