21 lipca 2019 Daniela, Diany, Wawrzynca

Sesja Rady Miejskiej na żywo

dodał 2018-12-07
Sesja Rady Miejskiej na żywo
Zapraszamy do oglądania transmisji z obrad Rady Miejskiej. Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00.

 

PORZĄDEK SESJI:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania i wnioski sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu Gminy Pasłęk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Pasłęckiego Ośrodka Kultury.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Pasłęk do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

To nie Chicago ani New York

Pozostało9 36 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Kamrat Shanty Folk

Pozostało9 36 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Kwartet Smyczkowy na Orle

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...