26 stycznia 2020 Tymoteusza, Michała, Tytusa

Sesja w powiecie

dodał 2019-05-29
Sesja w powiecie

W czwartek 30 maja 2019 roku odbędzie się VIII sesja rady powiatu elbląskiego. Początek sesji o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej starostwa przy ul. Saperów 14 a w Elblągu. Poniżej porządek obrad.

jp

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 15 maja 2019 r. 30 maja 2019 r.
 5. Informacja za 2018 rok dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2018 roku.
 7. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Elbląskiego za 2018 rok.
 9. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

9.1 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.

9.2 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

9.3 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

9.4 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

9.5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.

9.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.

9.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milejewo.

9.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko.

9.9 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gronowo Elbląskie.

9.10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.

9.11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.

9.12 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

9.13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Elbląskiego.

9.14 projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/18/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację tych zadań.

9.15 w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

9.16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Elbląskiego od dnia 1 września 2019 roku.

9.17 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą nr XXXIII/39/2018 Rady powiatu w Elblągu z dnia 8 czerwca 2018 r.

9.18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Elbląski prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 306/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Tolkmicko 01 m. Tolkmicko.

9.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.

 1. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Zniesmaczony   2019-05-29

Stare układy mają się dobrze, bo tak głosuje "ciemny lud". Ciągle na tych samych, a głownie na tych z pozycji nr 1 na liście. To tak jak na piłkarzyka Frankowskiego (bo jest znany), chociaż dopiero w wieku 38 lat zdał maturę.


#Pasłęczanin   2019-05-29

Czy będzie gdzieś transmisja online jak z naszego miasta na you tube ?


#Swoje wiem#Pasłęczanin  2019-05-29

tak jest


#Ja czuwam   2019-05-29

Tak tak czas na zmiany szykujcie się na wymianę ludzi starych układów już nie będzie jeszcze troszkę czasu macie.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności