23 lutego 2020 Romany, Damiana, Polikarpa

Sesja w powiecie

dodał 2019-09-04
Sesja w powiecie

We wtorek 10 września odbędzie się sesja rady powiatu w Elblągu. Początek sesji o godzinie 10:00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

jp

P O R Z Ą D E K O B R A D

XII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 10 września 2019 r. o godz. 9.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 23 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.
  6. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

6.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

6.3 w sprawie pozbawienia dróg powiatowych nr 2189 N ul. Augustyna Steffena i 2182 N ul. ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku kategorii drogi powiatowej

6.4 projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację tych zadań.

  1. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie sesji.

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Wuc przyjeżdża   2019-09-04

A kartofel dzisiaj w Elblągu. Trzeba go 'odpowiednio' powitać. Najlepiej lekko nadgniłymi kartoflami.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności