21 stycznia 2022 Agnieszki, Jaros?awa
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał 2021-08-15
Sesja w powiecie

20 sierpnia w piątek odbędzie się XXXVI sesji rady powiatowej w Elblągu. Poniżej znajdą Państwo porządek obrad sesji w trybie zdalnym.

XXXVI Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 23 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

  5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

5.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

5.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

5.3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

5.4. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/7/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację tych zadań.

5.5 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek


kocham jarka
nasza