1 czerwca 2020 Justyna, Anieli, Konrada

Sesja XVIII - w zdalnym trybie obradowania

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-04-23
Sesja XVIII - w zdalnym trybie obradowania

W czwartek 30 kwietnia odbędzie kolejna sesja rady miejskiej. Radni pracować będą w trybie zdalnym. Jeden z puntów porządku obrad dotyczy przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości. Poniżej porządek obrad. 

jp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XVIII sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

   

 9. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochody budżetu Gminy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2021 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2020.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2020.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 19. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Wyborca   Ponad miesiąc temu, 2020-04-24

Czy Pan Redaktor mógłby ustalić, czy nasze dane osobowe zostały już bezprawnie przekazane Poczcie? Jakie jest stanowisko Burmistrza w tej sprawie?


#Rodo#Wyborca  Ponad miesiąc temu, 2020-04-25

Burmistrz jie ma nic do gadania jeżeli będzie podstawa prawna do przekazania spisu wyborcow


#Wyborca#Rodo  Ponad miesiąc temu, 2020-04-25

Póki co żadnej podstawy nie ma. Dlatego pytam.


#Bezradny   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Sesja zdalna nic głupszego nie można było wymyślić.


#Janosik#Bezradny  Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Zdalna nie zdalna kasa wpadnie...


#Zainteresowana   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Pranie redaktorze proszę napisać wszystko na temat odpadów tzn jak segregować jakie koszty utrzymania pojemników na śmierci co dodaje się na kompostownik


#Dr prawa#Zainteresowana  Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Są ulotki leżą na skrzynkach pocztowych można można a maseczki do odebrania pod urzędem można nie można


#Jolero   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Ja też prowadzę mały biznes i nie skamlę.


#Gosia#Jolero  Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Cwaniak , bo masz zakład pogrzebowy.


#Ja mam zakład pogrzebowy#Gosia  Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Kiedyś mój interes bardzo dobrze prosperował. Jak wprowadzili 500+ to zaczął podupadać a jak dodali 13+ to zacząłem cienko prząść. Teraz może ten nowy wirus wzmocni mój interes, tylko co będzie, jak mnie dopadnie? Najgorsze byłoby nie to, że umrę, tylko to że konkurencja zyska.


#Krystyna   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

I to jest pomoc naszych władz ,prosiliśmy o zwolnienie a nie zawieszenie czy rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.Jeżeli jest brak finansów na inwestycję to gdzie mamy szukać pieniędzy na podatek jak jest brak obrotów.To z naszych podatków macie wypłaty w urzędzie i chyba warto też zadbać raz w życiu o nas.


#Jakby co to przypominam#Krystyna  Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Może Urząd zapomniał, że nie zarzyna się kury, która znosi jajka. Niekoniecznie złote, zwykłe też są cenne.


#Fan radnego   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

A ten od podkuwania nie dość że mru mru mruga to nieustannie mieli jezorem nie na temat. Radny więcej dyscypliny. Trzeba zacząć od siebie. Pokory


#Gregory   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

Niech żyje Napoleon i jego gwardia !!!


#Gosia   Ponad miesiąc temu, 2020-04-23

To jest właśnie pasłęcka tarcza pomocowa dla firm,Żenada.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności