25 października 2021 Darii, Wilhelminy, Bonifacego
Reklama Heops

Sesja XXXIV

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-09-23
Sesja XXXIV

Poniżej podajemy porządek kolejnej sesji rady miejskiej, która odbędzie się w czwartek 30 września w trybie zdalnym.

jp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XXXIV sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 30 września 2021 roku (czwartek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „KOT - Kreatywni, otwarci, twórczy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021-2027.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i Gminy Pasłęk.

 13. Zapytania i wnioski sołtysów.

 14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                          mgr Marian Matuszczak


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ratusz

Komentarze

 • swoje wiem
   Ponad miesiąc temu, 2021-09-23

  Dzieci dawno chodzą do szkoły, sklepy pootwierane, cały Pasłęk bez maseczek a oni sesje zdalne. Chyba tylko po to aby nie było gapiów i zbędnej dyskusji.

Żwirownia 1140 px
nasza2