26 lutego 2021 Miroslawa, Aleksandra
Reklama Heops

Umowy z SZS i Polonią

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2021-01-28
Umowy z SZS i Polonią

W dniu dzisiejszym, tj. 27.01.2021 r. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał umowy ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Pasłęku reprezentowanym przez Pana Prezesa Mariusza Ficaka oraz Klubem Sportowym „Polonia” w Pasłęku reprezentowanym przez Pana Prezesa Marcina Bowszę dotyczące dofinansowania zajęć sportowych realizowanych przez te organizacje.

Na podstawie uchwały Nr XIII/106/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Pasłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 13 poz. 221) zostało przyznane dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

  1. Szkolny Związek Sportowy w Pasłęku – projekt pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych” - dofinansowanie w kwocie 23.000 zł,

  2. Klubem Sportowym „Polonia” w Pasłęku – projekt pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną” - dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.

ps

0
0

nasza2