3 sierpnia 2021 Lidii, Augusta, Nikodema
Reklama Heops

Walne w Polonii

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-06-17
Walne w Polonii

Zarząd KS Polonia Pasłęk zwołuje w dniu 30.06.2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, I termin o godz.17.00, II termin godz. 17:15 w Pasłęku, Sala Rycerska UMiG Pasłęk, Plac Św. Wojciech 5

 

Porządek Obrad

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

2.Wybór przewodniczącego, sekretarza Obrad oraz komisji uchwał i wniosków.

3. Informacja przewodniczącego o prawomocności Walnego Zebrania

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie KS Polonia za rok 2020r z działalności Klubu,

6. Sprawozdanie finansowe KS Polonia za okres 2020.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za rok 2020 i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

10. Dyskusja – wolne wnioski,

11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,

12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

13. Zakończenie Obrad.

 

Uwaga; Warunkiem czynnego uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej za 2021 r. w wysokości 24 zł., w przypadku nowych członków wymagane jest złożenie deklaracji członkowskiej i opłacenie składki członkowskiej za rok 2021r. w wysokości 24 zł. Nr konta bankowego:

18 8313 0009 0000 9683 2000 0010


Żwirownia 1140 px
nasza2