25 stycznia 2021 Pawła, Miłosza, Elwiry
Reklama Heops

Wspieraj Seniora

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-11-29
Wspieraj Seniora

Gmina Pasłęk przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70 roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.
Realizatorem Programu Wspieraj Seniora jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Przewidywany czas trwania programu do 31 grudnia 2020roku.
Dofinansowanie programu: 43.390 zł.
Całkowita wartość programu: 54.238 zł.
Osobom starszym oferujemy pomoc w zrobieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzić psa, itp.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych.
Seniorze!
Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!
W celu skorzystania z ww. programu należy kontaktować się telefonicznie dzwoniąc od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 21.00 na ogólnopolską infolinię   uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr tel. 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr tel. 55-649-62-55 lub 55-248-44-49. Informacje dostępne także na stronie www.paslek.naszops.pl

 


nasza2