12 sierpnia 2020 Innocentego, Lecha, Euzebii

XX Sesja Rady Miejskiej

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-06-19
XX Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 25 czerwca obradować będą w trybie zdalnym radni rady miejskiej w Pasłęku. Obrady rozpoczynają się o godzinie 10:00. W porządku sesji jest punkt dotyczący dyskusji na temat raportu o stanie gminy w roku 2019 oraz głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu z minionego roku. Radni podejmą również uchwałę zmieniającą budżet na rok 2020. Poniżej porządek sesji.

jp 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania i wnioski sołtysów.

8. Prezentacja oferty przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

11. Podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/7/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rogajnach będącej filią Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

16. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2019:

a) debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2019,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania.

17. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok:

a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok,

b) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 r.,

c) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,

d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,

e) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,

f) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok.

18. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#O co biega   Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

wotum zaufania? A kto wystąpił? A zaraz potem absolutorium?


#Mati #O co biega  Ponad miesiąc temu, 2020-06-20

Żenada ....


#Taka prawda#O co biega  Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Wszystko ok.Tak jak w sejmie.Bez czytania łapa do góry.


#Ogrodowa 22   Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Czy oni znas durni robią przecież można organizować zebrania i spotkania do 150 osób ale tak lepiej bo przewodniczacy zaklepie wszystko jak Prezydent ha ha


#Nie robią bo nie ma takiej potrzeby#Ogrodowa 22  Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Nie robią, bo już nimi jesteście, wybierając sobie taką władzę.


#Grzesiak   Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Ślepi , ale nicość!!!


#Spragniony   Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Bardzo proszę o komentarze.


#Fan radnego   Ponad miesiąc temu, 2020-06-19

Poproszę o fotkę na której widać radnego co ślepi w ekran laptopa i mru mru mruga. Acha i jeszcze podkuwa


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności