14 maja 2021 Bonifacego, Dobieslawa, Macieja
Reklama Heops

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-04-11
Zaproszenie do udziału w olimpiadzie

XX OLIMPIADA "PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO" - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej organizuje XX Olimpiadę pn. „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego”.

Jak co roku, głównym celem Olimpiady jest promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i kultury naszej „Małej Ojczyzny”.

Uczniowie zgłoszeni do Olimpiady zobowiązani będą do wykonania prac konkursowych:

1) indywidulanych:
a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych mogą wykonać „Projekt zakładki papierowej do książki promującej florę lub faunę powiatu elbląskiego”;
b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych mogą wykonać „Projekt zakładki
(z magnesem) do książki promującej zabytki powiatu elbląskiego”;
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wykonać „Projekt kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego”.

2) zespołowych:
a) 3-osobowe zespoły uczniów klas IV-VI szkół podstawowych wykonają „Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny lub flory występującym na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczniowie”;
2) 3-osobowe zespoły uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych opracują „Projekt wycieczki rowerowej lub pieszej po terenie gminy, w której położona jest szkoła”;
3) 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych opracują „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”.

Szczegóły dotyczące organizacji XX Olimpiady zawarto w
regulaminie konkursu (1.23 MB) [pdf]
Zgłoszenia uczniów ze szkół każdego typu do udziału w XX Olimpiadzie pn. „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego” należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Elblągu
ul Saperów 14A lub przekazać na adres e-mail: peks@powiat.elblag.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju tegoroczna edycja Olimpiady zorganizowana będzie według zmienionej, bezpiecznej formuły zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 

 


Żwirownia 1140 px
nasza2