16 czerwca 2021 Aliny, Benona, Anety
Reklama Heops

Zmiana numeru do straży pożarnej

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-05-05
Zmiana numeru do straży pożarnej

W związku z zaplanowanym na terenie całego kraju procesem przełączania ruchu alarmowego z 998 na 112 informujemy, że w dniu 11 maja 2021 r. od godz. 11:00 na terenie powiatu elbląskiego rozpocznie się proces przełączania ruch alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Domyślnym centrum będzie CPR w Olsztynie z zastrzeżeniem, że w przypadku zajętości operatorów CPR Olsztyn ruch telefoniczny może zostać przekierowany do innego CPR na terenie kraju, określonego przez system wg. algorytmu najkrótszego czasu oczekiwania na połączenie.

Oznacza to, że od godz. 12:00 dnia 11.05.2021 r. wszystkie połączenia wybierane z terenu powiatu elbląskiego na nr „998” zostaną odebrane w CPR.

Po zakończeniu przełączania dzwoniąc z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dyżurny stanowiska kierowania straży pożarnej na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Na dzień dzisiejszy dzieje się tak już ze wszystkimi zgłoszeniami alarmowymi dotyczącymi straży pożarnej, a wykonanymi bezpośrednio na numer 112. Podobna operacja związana z policyjnym numerem alarmowym 997 została przeprowadzona na terenie całego kraju w 2018 r. Operatorzy CPR obsługują ponadto zgłoszenia z tzw. iCal od 2019 roku. Jest to system automatycznego łączenia się systemu zarządzania bezpieczeństwem pojazdu z numerem 112 w przypadku groźnego zdarzenia drogowego.

W związku z procesem przełączania nie są przewidywane istotne z punktu widzenia obywateli zakłócenia w zakresie możliwości zgłoszenia zagrożenia na numer alarmowy 998.

W związku z określonym harmonogramem przełączania ruchu alarmowego na terenie kraju zwraca się uwagę na bezpośrednio sąsiadujące obszary powiatu elbląskiego z obszarem woj. pomorskiego, które zgodnie z zatwierdzonym terminarzem przełączane będzie w dniach 10-17 czerwca 2021r. i do tego czasu część połączeń wybieranych przez dzwoniącego na numer 998 może trafiać jeszcze do lokalnych stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja ta może dotyczyć wyłącznie połączeń kierowanych z telefonów GSM.

Link do briefingu prasowego dotyczącego przełączenia obsługi strażackiego numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/przelaczenie-obslugi-strazackiego-numeru-alarmowego-998-do-centrum-powiadamiania-ratunkowego-w-olsztynie

 


Żwirownia 1140 px
nasza2