Zmiana wysokości opłat za wywóz śmieci

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-04-09
Zmiana wysokości opłat za wywóz śmieci

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD 1 MAJA 2020 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr I/10/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2020 r. poz. 965) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 maja 2020 roku. O wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

17,90 zł miesięcznie od 1-go i 2-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

16,95 zł miesięcznie od 3-go i 4-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

15,04 zł miesięcznie od 5-go i 6-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

13,13 zł miesięcznie od 7-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Pozostali właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów oraz których należności zostały naliczone w drodze decyzji proszeni są o ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarując selektywną zbiórkę odpadów. Od 1 maja 2020 roku nie będzie możliwe deklarowanie zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości od 1 maja 2020 roku nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wobec niego ustalana w drodze decyzji stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,80 zł miesięcznie od osoby.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się tzn. koszty systemu powinny być pokrywane z opłat należnych od właścicieli nieruchomości ujętych w systemie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, aby dochody z tego tytułu pozwoliły na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 


 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Lol   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Póki jest epidemia powinny obowiązywać stare stawki-nikt nie będzie ganiał deklaracje składać,a nie każdy ma komputer i wiedzę.(starsi ludzie)


#Pasłęczanka#Lol  Ponad miesiąc temu, 2020-04-11

Przy zmianie stawki nie trzeba składać deklaracji


#Mieszkanka   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Wsyd, żeby w tak trudnym okresie wprowadzać podwyżki.Akurat jest na to czas.Ludzie tracą dochody, pracę a tu taka niespodzianka.Porażka.Teraz widać jaką mamy władzę.Tylko podziękować.


#Xd#Mieszkanka  Ponad miesiąc temu, 2020-04-11

Podwyżki nie wprowadza się z dnia na dzień. Nikt parę miesięcy temu nie spodziewał się takiej sytuacji jaka w tej chwili panuje.


#Koronav   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Kiedy obniżka wynagrodzeń Napoleona i jego rycerzy???


#Kri#Koronav  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Przecież niedawno sobie dopiero podwyższyli...oni teraz ciężko pracują dla mieszkańców w dobie epidemi i te pieniądze im się po prostu należą


#Pasłęk#Kri  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Sniecikowski jest z Plaformy Obywatelskiej więc sobie podwyższa i żyje z obywateli ile chce.


#Wyborca#Pasłęk  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Całe szczęście że Pan Burmistrz nie jest z PiSu, bo by pościł nas z torbami.


#Hania#Wyborca  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

I tak puści kredyt za kredytem tylko a radni wszystko przyklepują


#On   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Do -mozna-w Zwiazku Gmin,segregowane 22 zl a nie segregowane ponoc ponad 40 zl


#Jeden z wielu   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Czemu admin nie pisze kto wygrał przetarg na wywóz śmieci? Ile można czekać?


#Eva#Jeden z wielu   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

PUK jest ok.


#Obywatele okolic   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Cóż żal mi rządzących w gminie zamiast pomagać szkodzą zapamietajmy to do kolejnych wyborów. Niech się wezmą za tworzenie nowych miejsc pracy a nie ściąganie opłat które są obecnie zbędne!!!


#Jola   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

A w gminie Rychliki za osobę jest 25zł za segregowane


#ABC   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Bo KOMA zażądała 1 mln więcej.


#Księgowy   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Najpierw Morawiecki i prezesi spółek państwowych.


#EU#Księgowy  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Morawiecki w porównaniu do burmistrzów, wujtów i pracy jaką wykonują , czym zarządzają to i tak cienko zarabia.


#Można   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

A w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 22 PLN od osoby za nieselekcjonowane od 1- czerwca.


#Ja#Można  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

W związku Gmin 22 zł za segregowane, a za niesegregowane 44 zł. Zresztą Pasłęk też jest w związku, a płaci mniej


#Stalinowski#Ja  Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

Chyba w Związku Radzieckim :)


#Wico   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

A może redaktor się dowie ile osób w mieście i gminie płaci za śmieci i porówna to do stanu osób zamieszkałych . Do tego doda osoby prowadzące działalność gospodarczą , które muszą również płacić za odpady. Dane są w urzędzie. Jestem przekonany ,że rozbieżność będzie większa niż 1/3 . Dlatego śmieci drożeją bo połowa zaniża liczbę osób zamieszkałych a niektórzy nie mają nawet śmietników. Nikt tego nie kontroluje. Zapłacą za to Ci uczciwi.


#Mieszkaniec   Ponad miesiąc temu, 2020-04-09

I to jest jeden z przykładów zarządzania, wstyd w takim momencie ogłaszać jakiekolwiek podwyżki. Brak wyczucia, klasy, empatii.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności