12 sierpnia 2020 Innocentego, Lecha, Euzebii

Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

dodał 2020-01-01
Zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

Starosta Elbląski w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym, dalej zwaną: pord, obowiązującej od 01.01.2020r. uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią zmiany ustawy: kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 pord nie zawiadamia starosty (w terminie 30 dni od nabycia lub zbycia pojazdu) o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

W celu ułatwienia interesantom dokonania stosownego zgłoszenia uprzejmie informuję, że w dniu 31.12.2019r. istnieje do godz. 23.59 możliwość zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu poprzez wrzucenie stosownej informacji (druk do pobrania na stronie www lub w urzędzie) do skrzynki listowej, umieszczonej przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14a w Elblągu.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą e-PUAP lub przesyłką listową.

Wszelkie informacje uzyskać można pod nr telefonów: 55 2394914, 55 2394920.