27 września 2020 Wincentego, Mirabeli, Justyny

Żniwa

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-08-05
Żniwa

Rolnicy rozpoczęli tegoroczne żniwa. Pierwsze kombajny wjechały w pole już około 20 lipca 2020 r.
W chwili obecnej trudno jest określić przeciętną wydajność zbóż i rzepaku na terenie gminy Pasłęk, ze względu na niewielkie zaawansowanie prac.

Pierwsze zbiory rzepaku to ok. 3,2 tony z hektara, a pszenicy - 6 ton z hektara.

Na terenie gminy Pasłęk skup zbóż prowadzą dwa podmioty: „Wipasz" Krosno i "BIO FEED Pasłęk". Oferują one jednakowe skupowe ceny netto:
- Jęczmień 580 zł za tonę,
- Pszenica 660 zł za tonę,
- Pszenżyto 580 zł za tonę,
- Rzepak skupuje tylko „ Wipasz" Krosno i oferuje cenę 1500 zł za tonę.

Oprócz tego skup prowadzą prywatni pośrednicy.

Rolnikom życzymy wysokich plonów i sprzyjającej pogody!

Grunty rolne w mieście i gminie razem wynoszą 20.046 ha, na co składają się użytki rolne o pow. 19.499 ha w tym: grunty orne 12.836 ha, sady 68 ha, łąki trwałe 1.167 ha, pastwiska trwałe 4.519 ha, grunty rolne zabudowane 460 ha, grunty pod stawami 38 ha, grunty pod rowami 136 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 275 ha oraz nieużytki 547 ha. Pozostałe grunty to: lasy 4.798 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 1.403 ha, grunty pod wodami 130 ha oraz użytki ekologiczne 3 ha i tereny różne 11 ha.

Użytki rolne są średniej jakości, występuje duża zmienność gleb. Grunty orne klasy III i IV stanowią 71% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Użytki zielone w klasie III i IV stanowią 85% ogólnej powierzchni użytków zielonych. Regulacja stosunków wodnych w ostatnich latach poprawiła możliwości produkcyjne gleb, jednak mokry rok 2017 wykazał, że jest jeszcze wiele do wykonania w temacie melioracji wodnych. Znaczna część użytków rolnych, tj. 85% jest zmeliorowana, przy czym większość urządzeń pochodzi z okresu przedwojennego i wymaga modernizacji.

W produkcji roślinnej 55% areału gruntów ornych stanowią zasiewy zbóż tj. 7.000 ha, w tym pszenica 3.000 ha, żyto 250 ha, owies 350 ha, pszenżyto 2.000 ha, jęczmień 1.000 ha, mieszanka zbożowa 400 ha. Pozostałe grunty w strukturze zasiewów zajmuje rzepak 3.300 ha, kukurydza 2.200 ha, ziemniaki 120 ha, rośliny strączkowe 150 ha, pozostałe uprawy 66 ha.

Kamila Tuniewicz
Referent ds. ochrony środowiska