3 czerwca 2020 Leszka, Tamary, Karola

Zwrot podatku 2019 – gdzie i kiedy go otrzymam?

dodał 2019-03-13
Zwrot podatku 2019 – gdzie i kiedy go otrzymam?

Jedną z najwygodniejszych form otrzymania nadpłaty podatku jest przelew bankowy. Termin otrzymania pieniędzy ze zwrotu zależy od metody złożenia deklaracji PIT. Od 2019 roku podatnicy, którzy wyślą zeznanie w formie elektronicznej, czyli jako PIT online za 2018 rok, otrzymają pieniądze już po 45 dniach. Przeczytaj, jakie jeszcze masz możliwości odebrania zwrotu.

Zwrot podatku za 2018 – podstawowe informacje

Obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku ciąży na urzędzie skarbowym w sytuacji, gdy odprowadzane w danym roku podatkowym zaliczki przewyższają ostateczną należność, jaką musi zapłacić podatnik. Czas na wypłacenie zwrotu to większości przypadków 3 miesiące. Składając jednak deklarację jako PIT online za 2018, podatnik otrzyma pieniądze w ciągu 45 dni.

3 metody zwrotu podatku

Nadpłacony podatek można otrzymać jako:

- przelew bezpośrednio na konto bankowe,

- gotówkę, jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego (np. działalność gospodarcza musi mieć rachunek bankowy),

- przelew pocztowy – jest to płatna usługa proponowana przez Pocztę Polską. Koszt to około 5,20 zł oraz 1% wartości przekazu.

Jeśli wartość zwrotu nie przekracza 11,60 zł (są to koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym), urząd może kwotę tą zaliczyć na poczet zaległości podatkowych albo zobowiązań, które mogą powstać w przyszłości. Oczywiście podatnik może wystąpić o zwrot tak małej sumy, ale w takim wypadku może ją odebrać jedynie w kasie urzędu skarbowego.

PIT online 2018/2019 – w jaki sposób wskazać sposób wypłaty zwrotu?

Gdy chodzi o zwrot na konto bankowe, podatnik powinien podać numer rachunku na druku CEIDG-1, ZAP-3 albo NIP-7 lub w deklaracji PIT-37 – formularz może mieć formę deklaracji papierowej lub zeznania PIT online za 2018. Wybór formularza zależy od tego, w jaki sposób rozlicza się dany podatnik (np. firma lub osoba fizyczna, znaczenie ma także sposób rozliczania przychodów).

Konto bankowe

Podanie numeru konta bankowego w deklaracji lub powyżej wymienionych dokumentach jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwrot nadpłaconego podatku na wskazany rachunek bankowy. Uwaga! Druku z numerem rachunku i danymi rachunku do deklaracji PIT, nie trzeba składać corocznie. Zmienia się je tylko wtedy, gdy podatnik zmienia podane konto bankowe lub je zamyka, albo rezygnuje z przekazywania zwrotu na konto podane w deklaracji.

Gotówka i przekaz

Tak samo wskazuje się inne metody przekazania zwrotu – w odpowiednich formularzach (np. CEIDG-1, ZAP-3 albo NIP-7) należy wypełnić wskazane pola (zwrot gotówką, przekaz). Ważne jest, by podać poprawnie miejsce zamieszkania, na które ma zostać wysłany przekaz.

PIT online za 2018 a formularz ZAP-3 – ważne informacje

Dokument ZAP-3 wyglądem przypomina zwykłą deklarację PIT. Można go złożyć jako papierowy dokument w urzędzie lub wysłać drogą elektroniczną tak, jak deklaracje PIT online za 2018. Podatnicy, którzy chcą otrzymać zwrot na rachunek bankowy, muszą wypełnić sekcję B.4. Należy tam wprowadzić kilka podstawowych informacji, takich jak siedziba banku, pełna nazwa instytucji, dane posiadacza rachunku itd. Osoby wskazujące rachunek zagraniczny, muszą podać kod SWIFT.

ZAP-3 wypełnia się np. gdy ktoś po raz pierwszy składa zeznanie podatkowe lub jeśli zajdą zmiany we wcześniej podanych informacjach.

ZAP-3 – kto wypełnia ten dokument?

Załącznik ZAP-3 wypełniają osoby, które:

- nie prowadzą działalności gospodarczej,

- nie są płatnikami VAT-u,

- nie płacą podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

- są objęte rejestrem PESEL.

 

ZAP-3 należy dołączyć jednorazowo do odpowiedniego zeznania PIT, także wtedy, gdy jest to PIT online za 2018. Załącznik ZAP-3 można złożyć w dowolnym momencie, nie tylko przy okazji dostarczania zeznań rocznych.

 

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś!

Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

 

 

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

 
 

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności