27 stycznia 2021 Przybysława, Anieli, Jerzego
Reklama Heops

Oferta pracy - PSYCHOLOG

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad tydzień temu, 2021-01-14


Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  Pasłęku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

PSYCHOLOG ¼ etatu

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z podanym adresem nadawcy i adnotacją „Nabór na stanowisko psychologa” na adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku,14-400 Pasłęk ul. 3 Maja  9, osobiście w sekretariacie Centrum w godzinach pracy (7.00-15.00) lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu dokumentów do Centrum) do dnia 28.02 2021r.do godz.15.00

Więcej na stronie internetowej:

http://dd.bip.powiat.elblag.pl/wakaty/55/4/Psycholog/nasza2