25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

Ogłoszenie

Ogłoszenie zostało dodane - 2019-04-30


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pasłęczanka”

w Pasłęku ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności do lokalu w budynku przy ulicy: Ogrodowa 7 w Pasłęku

  1. Przedmiotem przetargu jest:
  • mieszkanie nr 17 o powierzchni:      29,15 m2

[położone na III kondygnacji (II piętro) i składające się z 1 pokoju, 1 kuchni, 1 przedpokoju,
1 łazienki z wc, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 7,80 m]

- wysokość ceny wywoławczej:           79 230 zł

- wysokość wadium:                                  5 000 zł     

  1. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie regulaminu przetargu  w formie ustnej w drodze licytacji w dniu 17.05.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni w Pasłęku przy ul. Ogrodowej 24/31.

  1. Lokal przeznaczony na przetarg można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni (tel. 55/ 248 25 47).

  1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 na rachunek Spółdzielni:

PKO B.P. SA Oddział I w Elblągu Nr 04 1020 1752 0000 0102 0003 7283

  1. Spółdzielnia zastrzega, że wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej,  co najmniej cenie wywoławczej.

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstąpienia
    od przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

  1. Z regulaminem przetargu i kartą lokalu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w każdym dniu roboczym w godzinach od 700 do 1500.

                                                                                              Zarząd SML-W

                                                                                     „Pasłęczanka” w PasłękuArtystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało12 23 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...