28 września 2020 Waclawa, Tymona, Marka

Reklama

WARUNKI ZAMIESZCZENIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 

1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w NetGazecie www.glospasleka.pl jest zamówienie lub zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela płatnika, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę. 

2. Cennik reklam dotyczy powierzchni przeznaczonej pod gotowe materiały reklamowe. Za ich treść i jakość nie odpowiada redakcja, stąd też uwaga o dostosowanie reklamy pod wskazaną specyfikację techniczną. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym. 

3. Za opracowanie redakcyjno-graficzne lub wykonanie reklamy według dostarczonego projektu dolicza się dodatkowe koszty, ustalone po konsultacji indywidualnej. 

4. Artykuły sponsorowane/promocyjne publikowane są wśród aktualności i opatrzone są dopiskiem „Tekst sponsorowany” lub reklama”.  

5.Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz może odmówić zamieszczenia reklamy, jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, linią programową i charakterem mediów, należących do wydawcy. Redakcja ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego, jeżeli ich treść może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane. Redakcja zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję reklamy.

 

NetGazeta www.glospasleka.pl 

1. W przypadku publikacji ogłoszeń/ reklam na portalu internetowym obowiązuje miesięczna edycja, którą rozpoczynamy od dnia zamieszczenia danego materiału. 

2. Gotowe reklamy przyjmujemy w postaci cyfrowej – plik html5, gif, JPG w rozmiarach, dostosowanych pod konkretną strefę banerową. W zależności od wybranej powierzchni obowiązuje poniższy cennik:

  • baner główny pod rotatorem (pasek TOP) - 850 px na 160 px - 450 zł  
  • baner prawa strona (kwadrat TOP) 270px na 270px - 300 zł 
  • baner pomiędzy informacjami - 850 px na 160 px - 350 zł 
  • baner standard -270 px na 160px - 150 zł (znajdują się po prawej stronie)
  • duży baner na dole strony (przed panelem z ogłoszeniami) 1140 px na 230 px lub więcej - od 300 zł

3. Docelowo w jedną strefę/ miejsce reklamowe podpinamy kilka banerów, zmieniające się rotacyjnie. 

4. Baner może działać jako cyberlink i odsyłać do podanej przez klienta strony www. 

 

Ogłoszenia 

1. Wszystkie ogłoszenia są płatne. Kosz miesięcznej emisji na stronie to 30 zł.

2. Do ogłoszenia można dodawać zdjęcia (maksymalnie 8).

3. Ogłoszenia na stronie można umieścić za pomocą STREFY OGŁOSZEŃ (na dole strony głównej NetGazety) dokonując opłaty tradycyjnym przelewem. Ogłoszenia można umieścić również poprzez kontakt z administratorem portalu, wówczas klient wszelkie formalności załatwia bezpośrednio w biurze redakcji lub drogą elektroniczną. 

 

Tekst sponsorowany 

1. Gotowy materiał musi być zapisany w edytorze tekstowym.

2. Zdjęcia dodajemy jako oddzielne pliki JPG.

3. Artykuł ukazuje się dwukrotnie (w terminach wybranych przez klienta, ale wcześniej uzgodnionych z pracownikiem redakcji)  

4. Koszt zamieszczenia takiego tekstu to 150 zł. 

Jeśli klient wykupuje jakąkolwiek reklamę, wpis do katalogu firm, który funkcjonuje w internetowym GP jest darmowy. Wpis dodajemy na życzenie klienta. 

 

PŁATNOŚCI 

1. Płatność za publikację ogłoszeń i reklam dokonywana jest na konto podane na fakturze.

2. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu/zamówieniu. 

3. Warunki i terminy płatności w wyjątkowych przypadkach mogą być ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą. 

4. Redakcja zastrzega sobie prawo wstrzymania druku zamówionych ogłoszeń i reklam, jeśli poprzednie nie zostały opłacone. 

5. Podane ceny są cenami brutto (23% VAT).